Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Digitalizace

Vloženo: 14. února v 16:25

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy - Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení MŠ digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Naše MŠ pořídila roboty - Včelky Bee - Boot a tablety s vyukovými programy.

Při práci s roboty a tablety u dětí rozvíjíme logické myšlení, zrakové vnímání, orientaci a prostorové vnímání, základní předmatematické dovednosti, soustředění, motoriku, řeč a všeobecné vědomosti a práci ve skupině.

Galerie